Mục đích, yêu cầu (20/10/2022)

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022

1. Mục đích

Phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốtcác hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022;

Trong khuôn khổ Ngày hội đồng thời kết hơp tổ chức thành công Lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ “Lễ hội Oóc Om Bóc- Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần V, Khu vực đồng bằng sôngCửu Long- năm 2022”.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ sâu sắc tinh thần chỉ đạo, nội dung Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh được phân công tham gia phục vụ Ngày hội phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm tổ chức tốt các nội dung do đơn vị đăng cai đảm nhận.

 

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2022

1. Mục đích

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Đặc biệt là Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong khuôn khổ của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội), Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 (gọi tắt là Lễ hội) được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

2. Yêu cầu

Tổ chức trang trọng, quy mô gắn với các hoạt động của Ngày hội nhằm góp phần thành công chung cho Ngày hội và sự kiện Lễ hội của địa phương.

Nội dung Lễ hội phải phản ánh được sự đa dạng, nét độc đáo về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần nghi lễ phải trung thực với lịch sử, bảo đảm tính linh thiêng khi thực hành nghi thức,… Thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền, quảng bá sự kiện và tiếp, đón du khách đến tham gia Lễ hội với tinh thần ân cần, niềm nở, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH
@Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL - năm 2022 Ghi rõ nguồn khi lấy lại thông tin từ website này Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng