STT Số ký hiệu Trích yếu Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 01/QĐ-BCĐUBND Thành lập Tổ hậu cần phục vụ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
2 02/BCĐ-UBND V/v phân công làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Ngày hội và Lễ hội Công văn Ban Tổ chức của tỉnh
3 10/QC-BCĐUBND Tài trợ kinh phí tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 Quy chế Ban Tổ chức của tỉnh
4 4158/TB-BVHTTDL Về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Công văn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 09/KH-BCĐUBND Kế hoạch vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
6 08/KH-BCĐUBND Tổ chức Giải đua ghe Ngo Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ V năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
7 07/KH-BCĐUBND Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, các ấn phẩm, chương trình tour du lịch của địa phương trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
8 06/KH-BCĐUBND Tổ chức các môn thể thao trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
9 05/KH-BCĐUBND Tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022. Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
10 02/KH-BCĐUBND Tổ chức Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
11 03/KH-BCĐUBND Tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân ở cơ sở trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
12 04/KH-BCĐUBND Tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng và Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và diễn tấu nhạc Ngũ âm trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022. Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
13 1827/QĐ-BVHTTDL Về việc thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022” Quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 1814/QĐ-BVHTTDL Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022” Quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 829/QĐ-BVHTTDL Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 236/ĐL-TCTDTT Thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Điều lệ Tổng cục TDTT
17 2695/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Kế hoạch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 50/QĐ-BCĐUBND Phân công phụ trách kế toán, thủ quỹ Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
19 49/QĐ-BCĐUBND Về việc thành lập Tiểu ban An ninh trật tự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
20 48/QĐ-BCĐUBND Về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần, Khánh tiết Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
21 45/QĐ-BCĐUBND Về việc thành lập Tiểu ban Vận động tài trợ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
22 44/QĐ-BCĐUBND Về việc thành lập Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
23 37/KH-BCĐUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
24 38/KH-BCĐUBND Thực hiện công tác đăng cai và tham gia các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Kế hoạch Ban Tổ chức của tỉnh
25 2627/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 Quyết định Ban Tổ chức của tỉnh
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH
@Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL - năm 2022 Ghi rõ nguồn khi lấy lại thông tin từ website này Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng