Chương trình (20/10/2022)
NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ LẦN THỨ VIII TẠI TỈNH SÓC TRĂNG, NĂM 2022
 
I. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Tên gọi 
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022.
2. Chủ đề
Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển.
3. Thời gian 
Ngày hội được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 06/11/2022 đến ngày 08/11/2022. Thời gian khai mạc chính thức vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 06/11/2022 (một số hoạt động thể thao được bắt đầu từ ngày 04/11/2022).
4. Quy mô tổ chức
Gồm 12 tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI
1. Phần Lễ
1.1. Lễ Khai mạc
- Nội dung: Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 và Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022.
- Thời lượng: Dự kiến 100 phút (Trước sóng 40 phút; Trong sóng 60 phút).
(Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Truyền hình tiếng dân tộc VTV5), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).
- Thời gian: 20 giờ10 phút, ngày 06/11/2022. 
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.
- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.
- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các đơn vị có liên quan của tỉnh Sóc Trăng.
1.2. Lễ Bế mạc và Tổng kết
- Thời gian: 20 giờ 10 phút, ngày 08/11/2022.
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.
(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội). 
- Nội dung: 
+ Tổng kết, trao giải, bế mạc Ngày hội, Lễ hội; 
+ Công bố Quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng – có số lượng đội ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất”; 
+ Công bố logo du lịch tỉnh Sóc Trăng;
+ Trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX, năm 2027 cho tỉnh Trà Vinh.
- Thành phần: Đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Trọng tài, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.
- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia, Ngày hội và các đơn vị liên quan của tỉnh Sóc Trăng.
2. Phần hội
2.1. Hoạt động văn hóa bao gồm
2.1.1. Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương
- Thời gian: từ 08 giờ, ngày 06/11/2022. 
- Địa điểm: Trong khuôn viên Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022. Tại Khu đô thị 5A, thành phố Sóc Trăng. 
2.1.2. Liên hoan Văn nghệ quần chúng
- Thời gian: từ 09 giờ, ngày 06/11/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 93/15, Trương Công Định, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
2.1.3. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống
Lồng ghép chung với phần thi diễn Liên hoan Văn nghệ quần chúng.
2.1.4. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc Ngũ âm
Lồng ghép chung với phần thi diễn Liên hoan Văn nghệ quần chúng.
2.1.5. Biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân
- Thời gian: Ngày 07/11/2022.
- Địa điểm: huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Trần Đề, huyện Long Phú và thị xã Vĩnh Châu (mỗi địa phương chọn 1 điểm có đông đồng bào dân tộc Khmer).
2.1.6. Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực
- Thời gian: từ 17 giờ 30 phút, ngày 07/11/2022. 
- Địa điểm: trong khu Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần III năm 2022, tại Công viên 30/4.
2.2. Hoạt động thể thao
- Thời gian:
+ Từ ngày 04 đến ngày 06/11/2022: thi đấu 07 môn gồm: Kéo co (nam, nữ và nam nữ phối hợp); Bóng đá 5 người; Bóng chuyền (nam); Đẩy gậy (các hạng cân của nam và nữ); Việt dã (nam, nữ); Bi sắt (nam, nữ), Cờ ốc (nam). 
+ Từ ngày 07 đến ngày 08/11/2022: thi đấu Giải Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Khán đài đường đua ghe ngo, Phường 8, thành phố Sóc Trăng. 
(Có điều lệ và lịch thi đấu riêng cho từng môn thi đấu).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Sóc Trăng và Khán Đài đường đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng.
2.3. Hoạt động trưng bày, quảng bá, xúc tiến du lịch
- Thời gian: từ 08 giờ, ngày 06/11/2022.
- Địa điểm: Trong khuôn viên Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022. Tại Khu đô thị 5A, thành phố Sóc Trăng.  
2.4. Giới thiệu, quảng bá du lịch Sóc Trăng
- Tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn famtrip (các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, thành) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Thời gian: ngày 07/11/2022.
 
LỄ HỘI OÓC OM BÓC - ĐUA GHE NGO SÓC TRĂNG LẦN THỨ V, KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - NĂM 2022
 
I. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Tên gọi: “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2022”.
2. Chủ đề chung với Ngày hội: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.
3. Thời gian 
Lễ hội được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 04/11/2022 đến ngày 08/11/2022. (Riêng Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022 và Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 sẽ khai mạc vào ngày 02/11/2022). 
4. Địa điểm 
Lễ hội được tổ chức tại thành phố Sóc Trăng với các địa điểm chính như: Quảng trường Bạch Đằng, Công viên 30/4, Khán đài đua ghe Ngo, Trên sông Maspéro - Đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), Khu Đô thị 5A,...
II. NỘI DUNG
1. Chương trình khai mạc (kết hợp chung với khai mạc Ngày hội)
- Thời lượng: Dự kiến 100 phút (Trước sóng 40 phút; Trong sóng 60 phút).
(Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Truyền hình tiếng dân tộc VTV5), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).
- Nội dung: Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 kết hợp Lễ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022.
- Thời gian: 20 giờ 10 phút ngày 06/11/2022.
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội.
- Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.
2. Lễ Bế mạc, Tổng kết (kết hợp chung với Lễ Tổng kết, Bế mạc Ngày hội)
a) Thời gian: 20 giờ 10 phút ngày 08/11/2022.
b) Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.
(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội). 
c) Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội.
d) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.
3. Giải đua ghe Ngo
a) Nội dung: Tổ chức Giải đua ghe khu vực đồng bằng sông Cửu Long cự ly 1.000m đối với nữ và 1.200m đối với nam (có thể lấy tên đơn vị tài trợ chính cho giải đua ghe Ngo).
b) Địa điểm: Khán đài đường đua ghe Ngo, thành phố Sóc Trăng.
c) Thời gian: trong 02 ngày (ngày 07 và ngày 08/11/2022)
* Ngày 07/11/2022
- Khai mạc: lúc 12 giờ 00.
- 12 giờ 30 phút: Thi đấu 02 nội dung, gồm:
+ Thi đấu vòng loại đến tứ kết nội dung 1.000m nữ.
+ Thi đấu vòng loại nội dung 1.200m nam.
* Ngày 08/11/2022
- 12 giờ 30 phút:
+ Thi đấu bán kết và chung kết nội dung 1.000m nữ.
+ Thi đấu giai đoạn 2 đến chung kết, nội dung 1.200m nam.
d) Bế mạc và trao thưởng
- Ban Tổ chức sẽ trao huy chương cho các đội ghe đạt thứ hạng tại Khán đài đua ghe Ngo.
- Các giải I, II, III và IV sẽ trao tại Lễ Bế mạc Ngày hội.
đ) Số lượng đội ghe tham gia: Dự kiến có khoảng 60 đến 65 đội nam, nữ trong và ngoài tỉnh tham dự. 
e) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan.
(Có kế hoạch, chương trình và điều lệ riêng)
4. Phục dựng Lễ Cúng Trăng 
a) Thời gian: 19 giờ, ngày 07/11/2022.
b) Địa điểm: Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng. 
c) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan.
(Có kế hoạch riêng)
5. Trình diễn Lôiprotip (Thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu
a) Thời gian:19 giờ,ngày 07/11/2022. (Sau đó để Đèn nước và ghe Cà Hâu phục vụ du khách đến hết ngày 08/11/2022)
b) Địa điểm tổ chức: Trên sông Maspéro. Đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), Phường 1, thành phố Sóc Trăng. 
c) Số lượng tham gia: Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 02 chùa tham gia trình diễn thả Đèn nước (riêng thị xã Ngã Năm và huyện Cù Lao Dung tham dự 01 Đèn nước do trên địa bàn có 01 chùa Khmer). Một số chùa có ghe Cà Hâu đề nghị địa phương vận động tham gia biểu diễn.
d) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan.
(Có kế hoạch và điều lệ riêng)
6. Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022
a) Thời gian: Từ ngày 05/11 đến ngày 07/11/2022.
b) Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.
c) Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh SócTrăng.
d) Đơn vị phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông.
(Có kế hoạch riêng)
7. Lễ tổng kết trao giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ Nhất – năm 2022
a) Thời gian: Khai mạc 19 giờ, ngày 05/11/2022.
b) Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng.
c) Quy mô: Giải thưởng cấp tỉnh. 
d) Đơn vị phụ trách: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng.
e). Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
8. Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùngmiền - Sóc Trăng năm 2022
a) Thời gian: Khai mạc 18 giờ, ngày 02/11/2022 và kết thúc vào 17 giờ, ngày 08/11/2022.
b) Địa điểm: Khu Đô thị 5A, thành phố Sóc Trăng.
c) Quy mô: Dự kiến từ 300 - 350 gian hàng. 
d) Đơn vị phụ trách: Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan.
đ) Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại; cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, ban ngành trong cả nước.
(Có kế hoạch riêng)
9. Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022”
a) Thời gian: Khai mạc vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 02/11/2022 (thời gian diễn ra đến hết ngày 08/11/2022).
b) Địa điểm: Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng.
c) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan.
đ) Thành phần tham gia: Các nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực của tỉnh Sóc Trăng và 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
(Có kế hoạch riêng)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH
@Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL - năm 2022 Ghi rõ nguồn khi lấy lại thông tin từ website này Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng