Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 145/KH-UBND Tổ chức "Triển lãm tài liệu và hình ảnh Sóc Trăng - xưa và nay" 01/11/2019 Tải
2 Kế hoạch 02/KH-BTCLH Tổ chức Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 15/10/2019 Tải
3 Điều lệ 01/ĐL-BTCLH Giải Đua ghe Ngo - Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2019 04/10/2019 Tải
4 Kế hoạch 01/KH-BTC Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 26/08/2019 Tải
5 Quyết định 2152/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 05/08/2019 Tải
6 19/KH-BTCUBND Tổ chức giải Đua ghe Ngo năm 2018 31/10/2018 Tải
7 15/KH-BTCUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 28/09/2018 Tải