SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI TAXI SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI TAXI

* Taxi Mai Linh

Số điện thoại tổng đài: (0299) 3686868

* Taxi MeKong (Sóc Trăng)

Số điện thoại tổng đài: (0299) 3838383

* Taxi Open99 (Sóc Trăng)

Số điện thoại tổng đài: (0299) 3818181