MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA LỄ HỘI

 

1. Mục đích
 
      Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, thông qua Lễ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người Sóc Trăng; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Sóc Trăng.
 
2. Yêu cầu
 
      Nội dung Lễ hội phải phản ánh được sự đa dạng, nét độc đáo về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần nghi lễ phải trung thực với lịch sử, bảo đảm tính linh thiêng khi thực hành nghi thức,… Thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền, quảng bá sự kiện và tiếp, đón du khách đến tham gia Lễ hội với tinh thần ân cần, niềm nở, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội.