BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

Trưởng ban:
1. Mời ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Phó Trưởng ban Thường trực:
2. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Các Phó Trưởng ban:
3. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
4. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
Các thành viên:
5. Mời Hòa thượng Dương Nhơn, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh;
6. Mời Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phạt giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh;
7. Mời ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
8. Ông Lê Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;
9. Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
10. Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương;
11. Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
12. Ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính;
13. Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
14. Ông Dương Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
15. Ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
16. Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình;
17. Ông Đỗ Tấn Hậu, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
18. Ông Tôn Quang Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
19. Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế;
20. Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
21. Ông Danh Phương, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
22. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
23. Ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
24. Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;
25. Ông Lâm Hữu Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng;
26. Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng.

 

Tập tin đính kèm