THÔNG TIN LIÊN HỆ

         Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội đặt tại Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, số 06 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại: 0299 3821332