BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

* Trưởng ban:
1. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
* Các Phó trưởng ban:
2. Ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (Thường trực);
3. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Các Ủy viên:
4. Mời Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh;
5. Mời ông Lý Rô Tha, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
6. Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương;
7. Ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính;
8. Ông Dương Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
9. Ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
10. Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình;
11. Ông Đỗ Tấn Hậu, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
12. Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế;
13. Đại tá Quách Văn Nhỏ, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
14. Ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
15. Ông Trương Văn Đúng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
16. Ông Tôn Quang Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
17. Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
18. Ông Sơn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
19. Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
20. Ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
21. Ông Châu Kiến Tường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;
22. Ông Võ Văn Tư, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng;
23. Ông Đậu Đức Hiển, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

 

Tập tin đính kèm