CÁC TIỂU BAN CÁC TIỂU BAN

I. TIỂU BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ  
A. Thành viên:
Trưởng Tiểu ban: 
1. Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Đồng Trưởng Tiểu ban: 
2. Mời ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Các Phó Trưởng Tiểu ban:
3. Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh;
4. Ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh;
5. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh;
Các Ủy viên:
6. Ông Vương Quốc Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;
7. Ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
8. Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
9. Ông Dương Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
10. Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
11. Ông Đỗ Tấn Hậu, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
12. Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh;
13. Ông Trần Hoàng Phong, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
14. Mời ông Lê Minh Thượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
15. Ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;
16. Ông Nguyễn Hùng Em, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
17. Ông Võ Thanh Tòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
18. Ông Phan Vĩnh Tùng, Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh;
19. Ông Trần Quang, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.
B. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Lập kế hoạch tổ chức vận động, mời gọi các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 (sau đây gọi tắt là Lễ hội) thông qua chương trình quảng bá thương hiệu cho các nhà tài trợ, đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động Lễ hội; chỉ đạo thực hiện các quyền lợi quảng cáo của đơn vị tài trợ (theo hợp đồng ký kết với Ban Tổ chức)
2. Phân công các thành viên Tiểu ban tổ chức thực hiện kế hoạch vận động tài trợ. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với Ban Tổ chức.
 
II. TIỂU BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI
A. Thành viên
Trưởng Tiểu ban:
1. Mời ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Phó Trưởng Tiểu ban:
2. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
3. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
4. Ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
Ủy viên:
5. Ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh;
6. Ông Đỗ Tấn Hậu, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
7. Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh;
8. Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ;
9. Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
10. Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
11. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng;
12. Ông Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
13. Ông Dương Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
14. Ông Tôn Quang Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
15. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh;
16. Mời Hoà thượng Tăng Nô, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh;
17. Ông Lý Sóc Kha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
18. Ông Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
19. Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;
20. Ông Lâm Thanh Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh;
21. Ông Lưu Công Danh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh;
22. Ông Trần Văn Út, Giám đốc Bảo tàng tỉnh;
23. Ông Lâm Hoàng Viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh;
24. Ông Trương Quốc Điền, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;
25. Bà Chung Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;
26. Bà Thái Trúc Thọ, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.
B. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung, chương trình tổ chức tất cả các hoạt động của Lễ hội.
2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quảng bá của việc tổ chức lễ hội.
3. Phân công các thành viên của Tiểu ban tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trong lễ hội. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với Ban Tổ chức.
 
III. TIỂU BAN AN NINH TRẬT TỰ VÀ Y TẾ
A. Thành viên
Trưởng Tiểu Ban:
1. Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Phó Trưởng Tiểu ban:
2. Ông Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
3. Ông Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh;
Ủy viên:
4. Bà Phạm Thị Trinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
5. Ông Trang Trường Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
6. Ông Danh Phương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
7. Bà Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng;
8. Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Sóc Trăng;
9. Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng;
10. Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng Công an thành phố Sóc Trăng;
11. Ông Sơn Thanh Liêm, Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
12. Ông Huỳnh Đức Tùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
13. Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.
B. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Phối hợp các ngành, địa phương lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho đại biểu lãnh đạo, khách mời và nhân dân tham dự Lễ hội; triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông vào các thời điểm trước, trong và khi kết thúc Lễ hội; chuẩn bị, sẵn sàng phương tiện, nhân viên cấp cứu y tế, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các chương trình ẩm thực của Lễ hội.
2. Phân công các thành viên của Tiểu ban tổ chức thực hiện kế hoạch. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với Ban Tổ chức.
 
IV. TIỂU BAN TIẾP TÂN KHÁNH TIẾT 
A. Thành viên:
Trưởng Tiểu ban:
1. Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phó Trưởng Tiểu ban:
2. Ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh;
3. Ông Nguyễn Hùng Em, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Ủy viên:
4. Mời ông Lê Minh Thượng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
5. Bà Thạch Thị Kế Ril, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
6. Ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
7. Ông Tô Quýt, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
8. Ông Thạch Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh; 
9. Ông Ngô Quang Thọ, Phó Trưởng phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh; 
10. Bà Lê Thị Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh;
11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Hành chính, Văn phòng UBND tỉnh;
12. Ông Nguyễn Phi Long, Chuyên viên Phòng Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh;
13. Ông Lê Hoàng Quân, Nhân viên Phòng Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh.
B. Chức năng nhiệm vụ
1. Lập danh sách đại biểu (Trung ương, tỉnh bạn,...), gửi thư mời dự lễ khai, bế mạc lễ hội. Bố trí nơi ăn nghỉ, tham quan, xe đưa rước cho các đại biểu khách mời.
2. Phân công các thành viên của Tiểu ban tổ chức thực hiện kế hoạch. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với Ban Tổ chức.
 
Theo Quyết định số 10/QĐ-BTCUBND ngày 17/5/2017 của Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 về việc thành lập 04 Tiểu ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017