Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 01/ĐL-BTCLH Điều lệ Giải đua ghe Ngo - Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 02/10/2020 Tải
2 02/KH-BTCLH Kế hoạch tổ chức Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 02/10/2020 Tải
3 01/KH-BTCLH Kế hoạch tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng 2020 25/09/2020 Tải
4 2607/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 22/09/2020 Tải