Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 01/ĐL-BTCLH Điều lệ Giải đua ghe Ngo - Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 02/10/2020 Tải