Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 15/KH-BTCUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 28/09/2018 Tải
2 2084/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 20/08/2018 Tải
3 Kế hoạch số: 32/KH-STTTT Tuyên truyền Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 06/10/2017 Tải
4 Thông báo số: 74/TB-SKHCN Về việc tổ chức các sự kiện nhân dịp Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 28/09/2017 Tải
5 Quyết định số: 24/QĐ-BTCUBND Về việc bổ sung thành viên Tiểu ban Tiếp tân khánh tiết tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 25/09/2017 Tải
6 Kế hoạch số: 07/KH-BTCUBND Đảm bảo anh ninh, trật tự - y tế Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 23/08/2017 Tải
7 Thông báo số: 70/TB-VPUBND Ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 20/07/2017 Tải
8 Kế hoạch số 04/KH-BTCUBND Tổ chức Giải đua ghe Ngo năm 2017 05/06/2017 Tải
9 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải
10 Quyết định số 10/QĐ-BTCUBND Về việc thành lập 04 Tiểu ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải