THÔNG TIN LIÊN HỆ

       Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng;

       Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh, Số 01, đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.