THÔNG BÁO THÔNG BÁO

     Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, số 01 đường Châu Văn Tiếp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn