NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ LẦN THỨ VIII TẠI TỈNH SÓC TRĂNG, NĂM 2022 & LỄ HỘI OÓC OM BÓC - ĐUA GHE NGO SÓC TRĂNG LẦN THỨ V, KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - NĂM 2022