THÔNG BÁO THÔNG BÁO

       Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội đặt tại Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, số 06 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại: 0299 3821332

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn