QUẢN LÝ VĂN BẢN QUẢN LÝ VĂN BẢN

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 Kế hoạch số 04/KH-BTCUBND Tổ chức Giải đua ghe Ngo năm 2017 05/06/2017 Tải
2 Kế hoạch số 03/KH-BTC Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL -2017 17/05/2017 Tải
3 Quyết định số 10/QĐ-BTCUBND Về việc thành lập 04 Tiểu ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải
4 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải