THẢ ĐÈN NƯỚC

- Hội thi Thả đèn nước

- Thời gian: Khai mạc 19 giờ 30 ngày 21/11/2018

- Địa điểm: Sông Maspero (đoạn từ cầu C247 - Cầu 30/4)