Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 Quyết định 2152/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 05/08/2019 Tải
2 19/KH-BTCUBND Tổ chức giải Đua ghe Ngo năm 2018 31/10/2018 Tải
3 15/KH-BTCUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 28/09/2018 Tải
4 2084/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 20/08/2018 Tải
5 Kế hoạch số: 32/KH-STTTT Tuyên truyền Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 06/10/2017 Tải
6 Thông báo số: 74/TB-SKHCN Về việc tổ chức các sự kiện nhân dịp Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 28/09/2017 Tải
7 Quyết định số: 24/QĐ-BTCUBND Về việc bổ sung thành viên Tiểu ban Tiếp tân khánh tiết tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 25/09/2017 Tải
8 Kế hoạch số: 07/KH-BTCUBND Đảm bảo anh ninh, trật tự - y tế Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 23/08/2017 Tải