LỄ CÚNG TRĂNG

- Tổ chức LỄ CÚNG TRĂNG

- Thời gian: 18 giờ 30 ngày 21/11/2018

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng