ĐUA GHE NGO

- Địa điểm: Khán đài đường Đua ghe Ngo

Thời gian:

- 12 giờ 00 ngày 21/11/2018 - Khai mạc đua ghe Ngo: Thi đấu ghe Ngo vòng bảng nữ; vòng bảng nam.

- 12 giờ ngày 22/11/2018 - Thi đấu ghe Ngo bán kết, chung kết nữ, và bán kết, chung kết nam.

- 16 giờ 30 ngày 22/11/2018 - Bế mạc và trao thưởng