HOẠT ĐỘNG KHÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT

- Khai mạc: 8 giờ 00 ngày 16/11/2018
- Địa điểm: Khu Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 16/11 đến 22/11/2018


TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM, GIỚI THIỆU THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI, SẢN PHẨM HÀNG HÓA CHỦ LỰC, ĐẶC TRƯNG, ĐẶC SẢN CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, TP THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG VÀ HỘI THI “NÔNG DÂN SẢN XUẤT GIỎI VÀ BỀN VỮNG”

- Khai mạc: 8 giờ 00 ngày 16/11/2018
- Địa điểm: Khu Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt
- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến 22/11/2018

LIÊN HOAN ẨM THỰC “HƯƠNG VỊ SÓC TRĂNG”

- Khai mạc: 8 giờ 00 ngày 16/11/2018
- Địa điểm: Khu Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt
- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến 22/11/2018

TUẦN LỄ DOANH NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

- Khai mạc: 8 giờ 00 ngày 16/11/2018
- Địa điểm: Khu Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt
- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến 22/11/2018

TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG LỚN

- Khai mạc: 19 giờ 00 ngày 19/11/2018
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng
- Thời gian: Từ ngày 19/11 đến 22/11/2018 

LIÊN HOAN NHẠC NGŨ ÂM VÀ MÚA DÂN GIAN KHMER TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ I NĂM 2018

- Khai mạc: 19 giờ 00 ngày 19/11/2018
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng
- Thời gian: Từ ngày 19/11 đến 22/11/2018 (hoạt động xuyên suốt 3 đêm)

 


Các tin liên quan Ngày đăng
Hội diễn NT quần chúng& trình diễn trang phục Khmer 30/08/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối