BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

Trưởng Ban Tổ chức:
1. Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Đồng Trưởng Ban Tổ chức: 
2. Mời ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Các Phó Trưởng Ban Tổ chức:
3. Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân;
4. Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
5. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Thường trực);
Các Ủy viên:
6. Mời ông Lâm Tấn Hoà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
7. Ông Nguyễn Văn Thống, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
8. Ông Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh;
9. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; 
10. Ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
11. Mời Hòa thượng Dương Nhơn, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh;
12. Mời Hoà thượng Tăng Nô, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh;
13. Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
14. Ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh;
15. Ông Dương Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
16. Ông Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh;
17. Ông Triệu Công Tính, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng;
18. Ông Trần Hoàng Phong, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng;
19. Ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh;
20. Ông Đỗ Tấn Hậu, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
21. Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh;
22. Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
23. Bà Vũ Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
24. Mời ông Lê Minh Thượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
25. Ông Lý Sóc Kha, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
26. Ông Danh Phương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
27. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh;
28. Ông Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
29. Ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;
30. Ông Lâm Hữu Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng;
31. Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 201