BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

Trưởng Ban Tổ chức:
1. Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
Các Phó trưởng Ban Tổ chức:
2.Ông Trần Minh Lý - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3.Ông Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
4.Ông Võ Văn Chiêu - Giám đốc Sở Công Thương;
5.Mời Hòa thượng Tăng Nô - Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh;
Các Ủy viên:
6.Ông Trần Văn Lâu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng;
7.Ông Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
8.Ông Trương Hoài Phong - Giám đốc Sở Y tế;
9.Ông Chung Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính;
10.Ông Nguyễn Văn Bốn - Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng;
11.Ông Đỗ Tấn Hậu - Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;
12.Ông Trần Quốc Thống - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
13.Bà Vũ Hiếu Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
14.Ông Dương Quốc Việt - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
15.Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng;
16.Ông Tôn Quang Hoàng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
17.Mời ông Sơn Lương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng;
18.Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh;
19.Ông Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
20.Ông Danh Phương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
21.Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
22.Ông Phạm Văn Đâu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
23.Ông Trăn Văn Trí - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng;

Theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

Tập tin đính kèm