Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 19/KH-BTCUBND Tổ chức giải Đua ghe Ngo năm 2018 31/10/2018 Tải
2 15/KH-BTCUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 28/09/2018 Tải
3 2084/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 20/08/2018 Tải