HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

- Hội Thảo "Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng đồng bằng sông Cửu Long".

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20/11/2018

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh