Hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Cà Hâu

a) Thời gian: 20 giờ 00,  ngày 01/11/2017. (Để đèn nước và ghe Cà Hâu phục vụ du khách đến hết ngày 03/11/2017).

b) Địa điểm tổ chức: Trên sông Maspéro. Đoạn giữa Cầu C247 (Cầu Quay) và Cầu 30/4 (Cầu Cao), Phường 1, thành phố Sóc Trăng.

c) Quy mô, đối tượng tham dự: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các chùa Khmer trong tỉnh tham dự.