XE HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI CỐ ĐỊNH XE HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI CỐ ĐỊNH

XE CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH CÓ BẾN ĐI TẠI HUYỆN LONG PHÚ ĐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ LÂN CẬN

 

Tính đến ngày 01/11/2012

 

        

          Tên doanh nghiệp    

vận tải

             

         Tuyến

Công ty CP Vận tải ST

ĐT: 079.3822104

GĐ: 0913983728

Hợp tác xã DVVT huyện Long Phú

ĐT: 079.3856271

Hợp tác xã DVVT huyện Châu Thành

ĐT: 079.0833384

CN: 0918739624

BKS

Giờ XB

BKS

Giờ XB

BKS

Giờ XB

BX Long Phú – BX An Phú (BD)

83N 0434

06h00

83L 3752

06h20

 

 

BX Long Phú – BX Bến Cát (BD)

83N 0650

83L 1476

05h30

(mỗi ngày 01 chuyến)

83L 2859

06h00

 

 

BX Đại Ngãi – BX Bến Cát (BD)

 

 

 

 

83L 1066

83L 1067

06h30 (mỗi ngày 01 chuyến)