HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

- Hội chợ Triển lãm, thương mại

- Khai mạc 18 giờ 00 ngày 16/11/2018

- Địa điểm: Khu văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt

- Thời gian: Hoạt động xuyêt suốt 07 ngày từ 16/11 đến 22/11/2018