Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực

a) Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Thời gian: Khai mạc lúc 18 giờ 00, ngày 28/10/2017 và kết thúc vào 17 giờ 00, ngày 03/11/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Triển lãm Hồ Nước Ngọt.

b) Liên hoan và hội thi ẩm thực

- Chủ đề: "Hương vị Đồng bằng".

- Thời gian:

+ Khai mạc: 09 giờ 00, ngày 29/10/2017 và kéo dài đến hết ngày 03/11/2017.

+ Hội thi ẩm thực: ngày 29/10/2017.

+ Liên hoan ẩm thực diễn ra từ 08 giờ 00 đến 23 giờ 00 hàng ngày.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt.

c) Hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” và trưng bày sản phẩm gạo ngon: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30/10/2017 và kéo dài đến hết ngày 03/11/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt.

d) Triển lãm, trưng bày sản phẩm trái cây đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Hội thi “Ghép trái cây mô hình đẹp”: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Triển lãm, trưng bày sản phẩm trái cây ĐBSCL

+ Thời gian: 08 giờ 00, ngày 29/10/2017 và trưng bày kéo dài đến hết ngày 03/11/2017.

- Hội thi “Ghép trái cây mô hình đẹp”

+ Thời gian: 16 giờ 00, ngày 29/10/2017 và trưng bày kéo dài đến hết ngày 03/11/2017.

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt.