Chương trình Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (Từ ngày 16 tháng 11 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2018)

File dinh kem Chuong trinh le hoi